INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V LÉKAŘSTVÍ

zpět nahoru

NOVÝ STUDIJNÍ OBOR NA ČVUT

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V LÉKAŘSTVÍ

31.1.2017

SOUTĚŽ HW a SW NÁVRHŮ

připravujeme pro vás soutěž o nejlepší návrhy SW a HW řešení asistivních technologií

Zbývá:

Více informací

31.3.2017

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Zbývá:

Elektronická přihláška

25.11.2016

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zbývá:

Více informací

O STUDIU ICTM

Co je ICTM? Pod touto zkratkou se skrývají Informační a komunikační technologie v lékařství (ICTM). Je to prakticky orientovaný bakalářský obor na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, který má za cíl seznámit studenty se širokou a perspektivní oblastí informačních a komunikačních technologií zaměřených na atraktivní oblast medicíny.

Studenti si budou po celou dobu studia ověřovat teoreticky získané poznatky prostřednictvím reálných úkolů pod individuálním vedením zkušených pracovníků napříč katedrami a pracovišti FBMI, pracovníků lékařských fakult i lidí z firemní praxe.

Fakulta biomedicínského inženýrství je proslulá svým přívětivým a otevřeným přístupem ke studentům obou pohlaví. Je zároveň také ideálním zázemím pro rozvoj talentů všeho druhu, které náležitě podporuje.

Více informací

PROČ JÍTNA ICTM

ZAMĚŘENÍ NA NOVÉ TECHNOLOGIE

Zajímá vás, jak fungují chyté hodinky smartwatch, nositelná elektronika nebo mobilní aplikace? Díky studiu ICTM proniknete do tajů moderních technologií a telemedicíny. Dozvíte se, jak funguje přenos dat mezi lékaři, pacienty i mezi nemocnicemi. Potkáváte rádi nové, zajímavé lidi? Na fakultě biomedicíny budou vašimi spolužáky třeba mistr republiky v kulturistice nebo vítězka České Miss a mnoho dalších kreativních lidí. Zároveň se můžete těšit na inspirativní vyučující s bohatými zkušenostmi z praxe. Fakulta také intenzivně podporuje své studenty ve výjezdech na zahraniční stáže, aby zde mohli načerpat zajímavé zkušenosti nejen profesní, ale i životní. Je zároveň otevřena zahraničním studentům, takže se můžete těšit na nové přátele z různých koutů světa.

ZÍSKÁNÍ PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ

V rámci studia si vyzkoušíte celou řadu odborných technik a postupů, které jsou ideální průpravou na reálnou praxi v budoucím zaměstnání. Fakulta podporuje individuální zaměření každého studenta, kterému poskytuje velký prostor pro realizaci a budování odborného profilu. Díky ICTM se studentům otevírá široké uplatnění na trhu práce nejen v České republice, ale i v zahraničí.

ŠIROKÉ MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ

Bojíte se, že z vás bude reklama na IT? Žádný strach – v rámci svého studia se budete zabývat i marketingem, managementem, psychologií, komunikací, osvojíte si prezentační dovednosti, vylepšíte svou angličtinu a seznámíte se také s oblastí legislativy, práva a například certifikací zdravotnické techniky. Díky této kombinaci předmětů naleznete uplatnění u různých typů zaměstnavatelů ať už v oblasti výzkumu, vývoje, obchodu či servisu přesně podle vašich osobních preferencí.

Smartwatch
Laboratoř XUV
Přednáška
budova FBMI
Den otevřených dveří
Lékařská elektronika

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Díky ICTM najdete uplatnění zejména jako vývojoví pracovníci ve firmách zaměřených na využití informačních a komunikačních technologií v oblasti medicíny a souvisejících oborech. Vaší doménou bude především vývoj a konstrukce nejmodernějších lékařských přístrojů a technologií. ICTM vás systematicky připraví na práci v malých a středních firmách, kde je důraz kladen na flexibilitu a všeobecnější přehled o široké škále technologií využívaných v lékařství. Vaše práce vás bude bavit a bude také náležitě finančně ohodnocena.

CO UDĚLAT PRO STUDIUM NA ICTM

1.

PODAT PŘIHLÁŠKU

nezapomeňte správně vybrat obor studia, ICTM

Vyplnit elektronickou přihlášku
2.

ZAPLATIT POPLATEK 550 KČ

Na jaké číslo účtu mám zaplatit?

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí v případě elektronické přihlášky 550,- Kč. Poplatek je možné uhradit složenkou typu „A“ nebo převodním příkazem. Bankovní spojení: KB Praha 6, číslo účtu 27–7380010287/0100 (pro uchazeče odjinud než z ČR platí ještě navíc tyto symboly IBAN: CZ2601000000277380010287, Swift Code: KOMBCZPP), jako variabilní symbol uveďte 77777, specifický symbol je číslo Vaší přihlášky.

zavřít
3.

ZASLAT PAPÍROVOU VERZI PŘIHLÁŠKY

Kam poslat a co přiložit

Adresa pro zaslání přihlášky: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, studijní oddělení, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Co přiložit: Podmínkou zařazení vytištěné přihlášky do přijímacího řízení je zcela vyplněná a podepsaná přihláška s dokladem o zaplacení administrativního poplatku, potvrzením lékaře a potvrzením střední školy o průměru průměrů výročních vysvědčení. Přihláška musí obsahovat potvrzené výsledky na střední škole (razítkem a podpisem ze střední školy) nebo ověřené kopie všech vysvědčení ze střední školy (nestačí čestné prohlášení). Uchazeč, který nesplňuje podmínku pro prominutí přijímacích zkoušek, nemusí dokládat potvrzený průměr průměrů a potvrzené výsledky ze střední školy. Pokud uchazeč nedoloží dvě výše uvedená potvrzení, bude přihláška automaticky zařazena mezi uchazeče s nutností vykonat přijímací zkoušku.

zavřít
4.

PŘIJÍT NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY VE STANOVENÉM TERMÍNU

termín bude upřesněn

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí v případě elektronické přihlášky 550,- Kč. Poplatek je možné uhradit složenkou typu „A“ nebo převodním příkazem. Bankovní spojení: KB Praha 6, číslo účtu 27–7380010287/0100 (pro uchazeče odjinud než z ČR platí ještě navíc tyto symboly IBAN: CZ2601000000277380010287, Swift Code: KOMBCZPP), jako variabilní symbol uveďte 77777, specifický symbol je číslo Vaší přihlášky.

Administrativní poplatek se v žádném případě nevrací a to ani v případě neotevření oboru a tudíž nekonání přijímacích zkoušek.

zavřít

Adresa pro zaslání přihlášky: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, studijní oddělení, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Co přiložit: Podmínkou zařazení vytištěné přihlášky do přijímacího řízení je zcela vyplněná a podepsaná přihláška s dokladem o zaplacení administrativního poplatku, potvrzením lékaře a potvrzením střední školy o průměru průměrů výročních vysvědčení. Přihláška musí obsahovat potvrzené výsledky na střední škole (razítkem a podpisem ze střední školy) nebo ověřené kopie všech vysvědčení ze střední školy (nestačí čestné prohlášení). Uchazeč, který nesplňuje podmínku pro prominutí přijímacích zkoušek, nemusí dokládat potvrzený průměr průměrů a potvrzené výsledky ze střední školy. Pokud uchazeč nedoloží dvě výše uvedená potvrzení, bude přihláška automaticky zařazena mezi uchazeče s nutností vykonat přijímací zkoušku.

zavřít

MÁTE OTÁZKY?

82 STRÁNKOVÝ PRAKTICKÝ E-BOOK: JAK SE ZLEPŠIT V UČENÍ