INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V LÉKAŘSTVÍ

zpět nahoru

NOVÝ STUDIJNÍ OBOR NA ČVUT

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V LÉKAŘSTVÍ

31.1.2017

SOUTĚŽ O SMARTWATCH

Navrhněte aplikaci nebo hardware ke smart hodinkám a vyhrajte je.

Zbývá:

Více informací

17.2.2017

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zbývá:

Více informací

31.3.2017

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Zbývá:

Elektronická přihláška
Soutěž o Pebble hodinky – vyhlášení vítězů!!!

Děkujeme všem, kteří nám zaslali svůj návrh na zdravotnickou aplikaci pro chytré hodinky v rámci soutěže o Pebble watch!

Vybrat dva nejlepší příspěvky bylo opravdu těžké, komise hodnotila nejen nápaditost a originalitu, ale i provázanost navrhovaných funkcionalit a způsob použití v reálné praxi.

S potěšením tedy oznamujeme, že výherci Pebble hodinek se na základě získání nejvyššího počtu hlasů od tříčlenné odborné komise stávají:


Vít Hránek s aplikací využívající analýzu tepové frekvence a GPS lokaci s propojením se ZZS pro zajištění pomoci zraněnému

Jan Hlaváč s aplikací využívající kontinuální monitorace a analýzy tepové frekvence s propojením se ZZS u rizikových osob

CO JE ICTM

Baví Tě práce s počítačem a chytrým telefonem, chceš se dozvědět něco o svém těle skrze nositelnou elektroniku, proniknout do tajů telemedicíny nebo se podílet na vývoji mobilních aplikací a modernizaci zdravotnických technologií?

Nejen tyto oblasti se Ti odkryjí při studiu nového bakalářského oboru na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT – Informační a komunikační technologie v lékařství (ICTM)!

Více informací

ZAMĚŘENÍ VÝUKY

Studium ICTM funkčně propojuje dvě základní oblasti – hardware a software v medicíně, přičemž v průběhu studia se můžeš profilovat buď více do hardwarových nebo do softwarových systémů.

Pokud je Ti bližší hardware, můžeš se více zaměřit na konstrukci zdravotnické techniky, telemetrii, práci s virtuální realitou, zpracovávat biologické signály, apod.

Fanoušci software se pak mohou podílet více na vývoji mobilní či desktopové aplikace, zprostředkovat komunikaci mezi mobilním telefonem a lékařským přístrojem, apod.


Chci se přihlásit
Smartwatch
Laboratoř XUV
Přednáška
budova FBMI
Den otevřených dveří
Lékařská elektronika

PROČ STUDOVAT ICTM

Vaší doménou díky ICTM bude především vývoj a konstrukce nejmodernějších lékařských přístrojů a technologií.

Ve spolupráci s našimi zahraničními kolegy budete mít přehled o tom, jak to funguje ve světě, odstraníte komunikační bariéru v cizím jazyce a získáte kontakty na světové odborníky v oboru.

ICTM vás systematicky připraví na práci v malých a středních firmách, kde je důraz kladen na flexibilitu a všeobecnější přehled o široké škále technologií využívaných v lékařství. Vaše práce vás bude bavit a bude také náležitě finančně ohodnocena.

Více informací

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU

1.

PODAT PŘIHLÁŠKU

nezapomeňte správně vybrat obor studia, ICTM

Vyplnit elektronickou přihlášku
2.

ZAPLATIT POPLATEK 550 KČ

Na jaké číslo účtu mám zaplatit?

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí v případě elektronické přihlášky 550,- Kč. Poplatek je možné uhradit složenkou typu „A“ nebo převodním příkazem. Bankovní spojení: KB Praha 6, číslo účtu 27–7380010287/0100 (pro uchazeče odjinud než z ČR platí ještě navíc tyto symboly IBAN: CZ2601000000277380010287, Swift Code: KOMBCZPP), jako variabilní symbol uveďte 77777, specifický symbol je číslo Vaší přihlášky.

zavřít
3.

ZASLAT PAPÍROVOU VERZI PŘIHLÁŠKY

Kam poslat a co přiložit

Adresa pro zaslání přihlášky: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, studijní oddělení, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Co přiložit: Podmínkou zařazení vytištěné přihlášky do přijímacího řízení je zcela vyplněná a podepsaná přihláška s dokladem o zaplacení administrativního poplatku, potvrzením lékaře a potvrzením střední školy o průměru průměrů výročních vysvědčení. Přihláška musí obsahovat potvrzené výsledky na střední škole (razítkem a podpisem ze střední školy) nebo ověřené kopie všech vysvědčení ze střední školy (nestačí čestné prohlášení). Uchazeč, který nesplňuje podmínku pro prominutí přijímacích zkoušek, nemusí dokládat potvrzený průměr průměrů a potvrzené výsledky ze střední školy. Pokud uchazeč nedoloží dvě výše uvedená potvrzení, bude přihláška automaticky zařazena mezi uchazeče s nutností vykonat přijímací zkoušku.

zavřít
4.

PŘIJÍT NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY VE STANOVENÉM TERMÍNU

Uchazeč bude písemně pozván k přijímací zkoušce ve stanoveném termínu v období od 19. 6. 2017 - 23. 6. 2017

Chci se přihlásit

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí v případě elektronické přihlášky 550,- Kč. Poplatek je možné uhradit složenkou typu „A“ nebo převodním příkazem. Bankovní spojení: KB Praha 6, číslo účtu 27–7380010287/0100 (pro uchazeče odjinud než z ČR platí ještě navíc tyto symboly IBAN: CZ2601000000277380010287, Swift Code: KOMBCZPP), jako variabilní symbol uveďte 77777, specifický symbol je číslo Vaší přihlášky.

Administrativní poplatek se v žádném případě nevrací a to ani v případě neotevření oboru a tudíž nekonání přijímacích zkoušek.

zavřít

Adresa pro zaslání přihlášky: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, studijní oddělení, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Co přiložit: Podmínkou zařazení vytištěné přihlášky do přijímacího řízení je zcela vyplněná a podepsaná přihláška s dokladem o zaplacení administrativního poplatku, potvrzením lékaře a potvrzením střední školy o průměru průměrů výročních vysvědčení. Přihláška musí obsahovat potvrzené výsledky na střední škole (razítkem a podpisem ze střední školy) nebo ověřené kopie všech vysvědčení ze střední školy (nestačí čestné prohlášení). Uchazeč, který nesplňuje podmínku pro prominutí přijímacích zkoušek, nemusí dokládat potvrzený průměr průměrů a potvrzené výsledky ze střední školy. Pokud uchazeč nedoloží dvě výše uvedená potvrzení, bude přihláška automaticky zařazena mezi uchazeče s nutností vykonat přijímací zkoušku.

zavřít

POZNEJ NÁŠ TÝM!

V průběhu studia se setkáš s IT programátory, techniky, lékaři, manažery, ale i samotnými pacienty.

Z řad vyučujících se můžeš těšit na mladý kolektiv nadšenců, kteří Ti předají své znalosti a zkušenosti zejména praktickou formou výuky.

Naši pracovníci se rovněž podílejí na mnoha zajímavých výzkumných projektech, do nichž se můžeš během studia zapojit i ty!

Seznam se s námi a zjisti, co Tě můžeme naučit!

MÁTE OTÁZKY?

82 STRÁNKOVÝ PRAKTICKÝ E-BOOK: JAK SE ZLEPŠIT V UČENÍ