zpět nahoru

FBMI ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze. Vznikla v roce 2005 transformací Ústavu biomedicínského inženýrství.


Rozvoj fakulty v současné době dynamicky pokračuje. Fakulta nabízí devět bakalářských, čtyři magisterské a dva doktorské studijní obory. Rozvíjí se i oblast vědecko-výzkumné činnosti i díky nově vybudovaným laboratořím, které byly dokončeny na podzim v roce 2013.

Zájem o studium na fakultě každým rokem roste, počet přihlášených vysoce přesahuje limity přijímaných a počet studujících již překročil prostorové možnosti budovy „Kokos“ na náměstí Sítná.

Prostory fakulty jsou vybaveny moderními přednáškovými sály a laboratořemi, které disponují nejrůznějšími přístroji a výukovými materiály, které umožňují studentům posílit zejména praktické dovednosti v oboru.


V současné době na FBMI studuje ve všech formách studia cca 1 900 studentů. Díky pochopení vedení města přešlo v roce 2015 část fakulty do nově zrekonstruovaných prostor bývalých kladenských kasáren. I to umožnilo další růst přijímaných studentů v bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborech.

V roce 2016 byl AS FBMI zvolen do funkce děkana prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. s účinností od 19. 9. 2016.

STUDIUM NA FBMI

Fakulta biomedicínského inženýrství se skládá z pěti kateder:

  • katedra biomedicínské informatiky
  • katedra biomedicínské techniky
  • katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
  • katedra přírodovědných oborů
  • katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Během studia se tedy studenti setkají s kolegy s rozmanitým zaměřením, tedy do oblasti zdravotnické techniky, IT, přírodovědných i čistě zdravotnických oborů.

Více informací o fakultě naleznete na oficiálních stránkách FBMI.

MÁTE OTÁZKY?

82 STRÁNKOVÝ PRAKTICKÝ E-BOOK: JAK SE ZLEPŠIT V UČENÍ