zpět nahoru

CO JE ICTM?

Baví Tě práce s počítačem a chytrým telefonem, chceš se dozvědět něco o svém těle skrze nositelnou elektroniku, proniknout do tajů telemedicíny nebo se podílet na vývoji mobilních aplikací a modernizaci zdravotnických technologií?

Nejen tyto oblasti se Ti odkryjí při studiu nového bakalářského oboru na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT – Informatika a kybernetika ve zdravotnictví (IKZ)!

PRO KOHO JE OBOR VHODNÝ?

Informační a komunikční technologie (IKZ) jsou oborem pro všechny, kteří se nechtějí pouze trápit složitou teorií,
ale chtějí čas vymezený pro studium maximálně využít k tomu, aby se naučili praktickým znalostem,
které budou mít široké využití v reálném životě.

Pokud víte, čemu se chcete věnovat (například programovat mobilní aplikace pro Android nebo
vyvíjet číslicovou elektroniku), je to výhoda, pokud nevíte, můžete si v rámci studia nenásilně řadu věcí
vyzkoušet na vlastní kůži a na základě toho se rozhodnout, co vás baví a zajímá nejvíc.
Máme totiž rádi školu hrou.

Nepředpokládáme žádné vstupní odborné znalosti (pokud jsou, tím lépe),
ale především chuť něčemu novému se naučit.
A máme s vámi velké plány!

Již od prvního semestru prvního ročníku budete mít možnost zapojit se do studentských projektů a
ti nejlepší z vás budou pracovat na projektech reálných, které pak můžete uvést jako referenci
při hledání svého prvního zaměstnání.

Také máte šanci něco málo si přivydělat.
Našim hlavním cílem je připravit studenty na pracovní realitu, ve které si budou schopni najít práci,
která bude nejen tvůrčí, pestrá a prospěšná, ale i dobře finančně ohodnocená.

IKZ je obor pro aktivní, zvídavé lidi, kteří zároveň chtějí umět poctivé řemeslo.

JAK PROBÍHÁ VÝUKA?

Studium IKZ je tříleté, zakončené obhajobou bakalářské práce a složením státní bakalářské závěrečné zkoušky. Součástí výuky jsou přednášky, semináře, cvičení v PC učebnách, laboratorní cvičení a realizace projektů.

  • Projektová výuka podle individuálního zájmu uchazeče, aplikace teoretických poznatků z přednášek k získání příslušné praktické dovednosti, možnost individuální volby profesního zaměření již během studia,
  • získání uceleného multidisciplinárního základu v oblasti celého procesu vývoje HW a SW komponent s využitím nejmodernější součástkové základny, technologií a platforem,
  • možnost opravdu se naučit vyvíjet SW na počítačích serverech i  smartphonech a tabletech, včetně embedded real-time aplikací, vyvíjet firmware na nejrozšířenějších rodinách jednočipových mikroprocesorů, vyvíjet analogové či číslicové systémy,
  • to vše pak uplatnit jako IT profesionál, vývojář, servisní pracovník, obchodník, podnikatel nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu s další perspektivou (výzkumník, vědec, atd.).

Z pragmatického pohledu biomedicínské praxe je žádoucí, aby budoucí absolventi IKZ disponovali praktickými znalostmi z obou oblastí. Proto je jedním z hlavních benefitů nového oboru funkční propojení obou oblastí.

Studenti bakalářského studijního programu Informatika a kybernetika ve zdravotnictví si vybírají specializaci na konci prvního ročníku.Studijní plány se seznamem předmětů v jednotlivých semestrech naleznete níže:

1. specializace INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÁ TECHNOLOGIE

2. specializace BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA

STUDUJ V ZAHRANIČÍ

V rámci IKZ se vám otevírají rozmanité možnosti studia na zahraničních partnerských univerzitách. Díky programům jako je Erasmus+ máte tak jedinečnou příležitost strávit semestr či celý akademický rok v zemi, která je vám sympatická, zjistit, jak funguje studium mimo Českou republiku a zároveň poznat místní kulturu, zvyklosti a potkat lidi z celé Evropy.

Díky úzké spolupráci s akademickými pracovníky zahraničních univerzit (The Arctic University of Norway v Tromsø, University of Oulu ve Finsku, University of Applied Sciences Technikum Wien ve Vídni), výzkumnými centry (Norwegian Centre for E-health Research, Luxembourg Institute of Health) a firmami ze soukromé sféry (CleverTech, RWE, Genourob, Intersystems) máte rovněž možnost podílet se na výzkumných projektech i v zahraničí, ať už v průběhu studia nebo formou praktické stáže.

V rámci programu  Erasmus+ můžete vyjet jak na studijní pobyt, tak na stáž. Skrze tzv. Erasmus Mundus pak lze vycestovat i mimo EU. Existují však i stipendijní programy organizací a vlád, díky nimž máte možnost rovněž vycestovat do celého světa.

Podrobné informace o možnostech studia v zahraničí naleznete zde.

MÁTE OTÁZKY?

82 STRÁNKOVÝ PRAKTICKÝ E-BOOK: JAK SE ZLEPŠIT V UČENÍ