zpět nahoru

CO JE ICTM?

Baví Tě práce s počítačem a chytrým telefonem, chceš se dozvědět něco o svém těle skrze nositelnou elektroniku, proniknout do tajů telemedicíny nebo se podílet na vývoji mobilních aplikací a modernizaci zdravotnických technologií?

Nejen tyto oblasti se Ti odkryjí při studiu nového bakalářského oboru na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT – Informační a komunikační technologie v lékařství (ICTM)!

PRO KOHO JE OBOR VHODNÝ?

ICTM je obor pro všechny, kteří se nechtějí pouze trápit složitou teorií, ale chtějí čas vymezený pro studium maximálně využít k tomu, aby se naučili praktickým znalostem, které budou mít široké využití v reálném životě. Pokud víte, čemu se chcete věnovat (například programovat mobilní aplikace pro Android nebo vyvíjet číslicovou elektroniku), je to výhoda, pokud nevíte, můžete si v rámci studia nenásilně řadu věcí vyzkoušet na vlastní kůži a na základě toho se rozhodnout, co vás baví a zajímá nejvíc. Máme totiž rádi školu hrou. Nepředpokládáme žádné vstupní odborné znalosti (pokud jsou, tím lépe), ale především chuť něčemu novému se naučit. A máme s vámi velké plány. Již od prvního semestru prvního ročníku budete mít možnost zapojit se do studentských projektů a ti nejlepší z vás budou pracovat na projektech reálných, které pak můžete uvést jako referenci při hledání svého prvního zaměstnání. Také máte šanci něco málo si přivydělat. Našim hlavním cílem je připravit studenty na pracovní realitu, ve které si budou schopni najít práci, která bude nejen tvůrčí, pestrá a prospěšná, ale i dobře finančně ohodnocená. ICTM je obor pro aktivní, zvídavé lidi, kteří zároveň chtějí umět poctivé řemeslo.

JAK PROBÍHÁ VÝUKA?

Studium ICTM je tříleté, zakončené obhajobou bakalářské práce a složením státní bakalářské závěrečné zkoušky. Součástí výuky jsou přednášky, semináře, cvičení v PC učebnách, laboratorní cvičení a realizace projektů.

Studijní plán tvoří povinné předměty, povinně-volitelné předměty a předměty volitelné. Povinně volitelné předměty (PV) jsou rozčleněny do dvou hlavních skupin – softwarové systémy v ICThardwarové systémy v ICT. Cílem rozčlenění na dvě skupiny je zpřehlednit plánování studia studentům, kteří se chtějí odborně profilovat spíše do oblasti návrhu softwarových systémů v ICT, nebo naopak spíše v oblasti návrhu hardwarových komponent v ICT. Tyto dvě skupiny předmětů jsou v praxi propojené a studenti tak mohou flexibilně vybírat předměty z obou skupin dle svých preferencí. Například student, který je svým zájmem primárně odborně zaměřen na vývoj software (a chce se dále profilovat do této skupiny), který běžně již na střední škole vytvářel webové aplikace, si nemusí zapisovat povinně volitelný předmět „Základy návrhu a vývoje webových aplikací“ a, pokud ho to zajímá, si doplní-rozšíří znalosti zápisem předmětů ze skupiny zaměřené na hardware. Ať už méně HW zaměřený, např. „Zpracování biologických signálů“, nebo např. „Základy mikroprocesorové techniky“, kde si své znalosti rozšíří o základy této techniky a psaní firmware.

Z pragmatického pohledu biomedicínské praxe je žádoucí, aby budoucí absolventi ICTM disponovali praktickými znalostmi z obou oblastí. Proto je jedním z hlavních benefitů nového oboru funkční propojení obou oblastí.

Studijní plán se seznamem předmětů v jednotlivých semestrech naleznete v Bílé knize ČVUT

STUDUJ V ZAHRANIČÍ

V rámci ICTM se vám otevírají rozmanité možnosti studia na zahraničních partnerských univerzitách. Díky programům jako je Erasmus+ máte tak jedinečnou příležitost strávit semestr či celý akademický rok v zemi, která je vám sympatická, zjistit, jak funguje studium mimo Českou republiku a zároveň poznat místní kulturu, zvyklosti a potkat lidi z celé Evropy.

Díky úzké spolupráci s akademickými pracovníky zahraničních univerzit (The Arctic University of Norway v Tromso, University of Oulu ve Finsku, University of Applied Sciences Technikum Wien ve Vídni), výzkumnými centry (Norwegian Centre for E-health Research, Luxembourg Institute of Health) a firmami ze soukromé sféry (CleverTech, RWE, Genourob, Intersystems) máte rovněž možnost podílet se na výzkumných projektech i v zahraničí, ať už v průběhu studia nebo formou praktické stáže.

V rámci programu  Erasmus+ můžete vyjet jak na studijní pobyt, tak na stáž. Skrze tzv. Erasmus Mundus pak lze vycestovat i mimo EU. Existují však i stipendijní programy organizací a vlád, díky nimž máte možnost rovněž vycestovat do celého světa.

Podrobné informace o možnostech studia v zahraničí naleznete zde.

MÁTE OTÁZKY?

82 STRÁNKOVÝ PRAKTICKÝ E-BOOK: JAK SE ZLEPŠIT V UČENÍ